ลีโอนิคส์มุ่งมั่นพัฒนาระบบงานบริการ Telemonitoring สำหรับระบบพลังงานทดแทน...อ่านต่อ

โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่งของลีโอนิคส์..อ่านต่อ
คณะผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพเยี่ยมชมโรงงานลีโอนิคส์ ...อ่านต่อ


ลีโอนิคส์ให้การสนับสนุนเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)...อ่านต่อ

ลีโอนิคส์ ประสบความสำเร็จอีกครั้ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q-MARK ครั้งที่ 3...อ่านต่อ


ลีโอนิคส์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพลังงานทางเลือกสำหรับอนาคต ในโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์...อ่านต่อ


LEONICS นำเสนอผลิตภัณฑ์ PTS – Pneumatic Tube Systems ที่ช่วยประหยัดพลังงานสำหรับการรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ในองค์กร ...อ่านต่อ


อีกก้าวของ LEONICS สู่ระดับภูมิภาค ด้วยโครงการนำร่อง “LEONICS Hybrid Minigrid System”...อ่านต่อ


LEONICS  มุ่งสู่ตลาดโลกในด้านพลังงานทดแทน...อ่านต่อ
คณะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและจำหน่ายแห่งชาติมาเลเซีย เยี่ยมชมโรงงาน LEONICS...อ่านต่อ
โครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ วางใจติดตั้ง Grid Connected System ของ LEONICS...อ่านต่อ
LEONICS ร่วมลงนามในโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ...อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เกาะกูด จ.ตราด วางใจเลือกใช้ "Hybrid Mini-Grid System" ของ LEONICS...อ่านต่อ
ลีโอนิคส์ได้รับการรับรองคุณภาพตราสัญลักษณ์ Q-MARK จากคณะกรรมการร่วม (กกร.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ...อ่านต่อ