แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ (Brochures & Specifications) 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแผ่นพับและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ (PDF format)

หมายเหตุ: แผ่นพับ (Brochure) และข้อมูลจำเพาะ (Specification) ดังต่อไปนี้เป็นแบบมาตรฐานทั่วไป หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโครงการ กรุณาติดต่อกับลีโอนิคส์ เพราะการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องคืองานของเรา ดังนั้น ลีโอนิคส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผ่นพับและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์


กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Products) กลับด้านบนสุด
UPS Thai English
DISCOVERY Download file

Download file
ACURA Download file Download file
RANGER Download file
Download file
ASTRA Download file Download file
OA extra Series Download file
Download file
EXPLORER Series (500 VA) Download file
-
EXPLORER Series (850 VA-1000 VA) Download file
-
GREEN - Download file
Alpha - Download file
VIPER - Download file
ULTRA SINE Series Download file Download file
Ultimate-X Series - Download file
NB-series - Download file
NBP-series - Download file
NBP S-series - Download file
NB31-series - Download file
NCT-series - Download file
CAR INVERTER Thai English
SATELLITE CAR INVERTER -
Download file
     
AVR Thai English
Wise series (500 VA, 1000 VA) -
Download file
Wise series (3 kVA, 5 kVA) -
Download file
Wise11 series/ Wise MP11 series - Download file
Wise33 series/ Wise MP33 series - Download file
Wise HP11-series/ Wise HP33-series Download file
Download file
Surge Protectors Thai English
LS-series (SDL-series) -
Download file
TPS-series - Download file
Smart Light Thai English
Smart Light Download file
Download file
     

กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation Products & Systems)  กลับด้านบนสุด
Solar Modules Thai English
Kaneka (Amorphous Silicon PV Modules) -
Download file
Solarmax (Crystalline Silicon PV Modules) - Download file
Solarmax (Amorphous Silicon PV Modules) - Download file
Charge Controllers Thai English
SOLARCON SET-series - Download file
SOLARCON SCP-series - Download file
SOLARCON SCM-series - Download file
SOLARCON SPM-series - Download file
SOLARCON SPT-series - Download file
Batteries Thai English
SOLARCON BD-series -
Download file
     
Inverters Thai English
APOLLO S-100 series - Download file
APOLLO S-120A - Download file
APOLLO S-120AM - Download file
APOLLO S-210 series - Download file
APOLLO S-300 series - Download file
APOLLO SGP-210 series - Download file
APOLLO SSD-220 series -
Download file
APOLLO G-300 series - Download file
APOLLO G-330 series - Download file
APOLLO G-500 series / APOLLO GTP-500 series - Download file
APOLLO G-530 series / APOLLO GTP-530 series - Download file
FRONUIS IG 15-60 (HV) series - Download file
FRONUIS IG Central Inverter (400/500) - Download file
APOLLO M-410 series - Download file
APOLLO MTP-410 series - Download file
APOLLO GWT-300 series - Download file
APOLLO WTC-300 series - Download file
Solar Pumps Thai English
Dankoff Solar Force Piston Pump Download file
Download file
Dankoff Solar Slowpump Download file
Download file
SunCentric Download file
Download file
LORENTZ Download file
Download file
Solar Collectors Thai English
HELIOCOL H-50 Download file
-
     
I-V Checker Thai English
I-V Checker MP-170 -
Download file
     
Gas Fired Absorption Heat Pumps Thai English
Gas Fired Absorption Heat Pump Robur GAHP-W Download file
Download file
     
Lighting Energy Saver Thai English
L-3000 series Download file
Download file
LPH-series/LPL-series - Download file
Energy Efficient Lamps Thai English
FL-series -
Download file
PL-series - Download file
OBL-series (LED OBSTRUCTION LAMP) - Download file
COMPACT OBSTRUCTION LIGHT CONTROLLER - Download file
SMART OBSTRUCTION LIGHT CONTROLLER - Download file
SOLAR OBSTRUCTION LIGHT SYSTEM - Download file
Solar Lighting Systems Thai English
SOLAR STREET LIGHT SYSTEM Download file Download file
     

โปรแกรม (Software)  กลับด้านบนสุด
Software Thai English
Easy-Mon X Download file
Download file
APOLLO VIEW Download file
-