อัพเดทและดาวน์โหลดโปรแกรม (Update & Download Software) 
 

ซอฟต์แวร์อัจฉริยะสำหรับตรวจสอบและควบคุมการทำงานของ UPS

คุณสมบัติเด่น

 • รายงานสถานะทางไฟฟ้าและข้อมูลทางไฟฟ้า
 • ตั้งตารางเวลาเปิด - ปิด คอมพิืวเตอร์และ UPS ล่วงหน้า (Schedule shutdown and restart)
 • ตั้งตารางเวลาการทดสอบ UPS ล่วงหน้า (Schedule self-test)
 • เก็บบันทึกรายละเอียดเหตุการณ์ทางไฟฟ้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นย้อนหลังได้ (Event Log)
 • สามารถเลือกสั่งให้ทำการบันทึกไฟล์ข้อมูลอัตโนมัติ และสามารถเลือกวิธีปิดคอมพิวเตอร์ได้ถึง 3 แบบ คือ Normal Shutdown, Force Shutdown และ Hibernate Shutdown
 • สามารถทำงานบนระบบเครือข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Windows 2000/ XP)

 

 


ข้อแนะนำสำหรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 • กรุณาอ่านข้อตกลงก่อนดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของลีโอนิคส์จากเว็บไซต์
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ LEONICS โดยเลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการจากผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นและระบบปฏิบัติการ
 • ในผลิตภัณฑ์ LEONICS ที่ใช้พอร์ต USB ให้ติดตั้งไดร์เวอร์ของ USB ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์


  ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ซอฟต์แวร์ตามรายการที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทั้งหมด มีไว้สำหรับให้บริการแก่ลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ LEONICS เท่านั้น
 • ซอฟต์แวร์ตามรายการที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทั้งหมด ถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการทางเว็บไซต์ ลีโอนิคส์จะไม่รับประกันความครบถ้วนสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ได้จากการดาวน์โหลดไปจากเว็บไซต์
 • ลีโอนิคส์ไม่ขอรับผิดชอบต่อผลอันเกิดจากความบกพร่องเกี่ยวกับการทำงานของเว็บไซต์ และ ลีโอนิคส์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ในภายหลัง รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน, แทรกเสริม หรือยกเลิกบริการใดๆ
 • ลีโอนิคส์ไม่ขอรับผิดชอบต่อความบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้น หรือค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียกำไร การสูญเสียข้อมูล หรือผลเสียหายที่สืบเนื่องมาจากการที่ท่านใช้งาน หรือเข้าถึง หรือความผิดพลาด การระงับ การเพิกถอนบริการเวลาใดก็ตาม
 • ลีโอนิคส์ขอยกเว้นความรับผิดชอบทั้งหมด ไม่ว่าจะในสัญญา ค่าปรับ หรือชดใช้ต่อความไม่เที่ยงตรง ความไม่เข้ากัน ความด้อยคุณภาพ หรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ
  หมายเหตุ: 

  ความต้องการของ Windows OS ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ Easy-Mon X มีดังนี้

    •  ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 ต้องใช้ Microsoft Windows Installer for Windows 2000
    •  ระบบปฏิบัติการ Windows XP ต้องใช้ Microsoft Windows Installer for Windows XP