ผลงานโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงาน ครั้งที่ 1
ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
 
หน้า      
 
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 
  ชื่อผลงาน เครื่องพลิกกลับกล้วยตาก
  เจ้าของผลงาน คุณธีระวัฒน์ เข็มกลัด
  อายุ 22 ปี
  สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเขตเทคนิคกรุงเทพ

 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 
  ชื่อผลงาน เครื่องให้อาหารปลาพลังงานแสงอาิทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณภัคชนม์ หุ่นสุวรรณ์
  อายุ 15 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 
  ชื่อผลงาน รถตัดหญ้าและเก็บของบังคับวิทยุพลังแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณอำนาจ ฉิมทวี
  อายุ 21 ปี
  สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อผลงาน เครื่องดูดฝุ่นจิ๋ว
  เจ้าของผลงาน ด.ช. ปรเมษฐ์ สิริพิพัฒน์
  อายุ 12 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ชื่อผลงาน เครื่องชาร์จถ่าน
  เจ้าของผลงาน ด.ช. อิทธิพล ถิระสัตย์
  อายุ 14 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ชื่อผลงาน กล่องเสียงมหัศจรรย์
  เจ้าของผลงาน ด.ช. นนทรกฤษฏ์ ศรีกล่ำ
  อายุ 14 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนสิงห์สมุทร

ชื่อผลงาน เทียนสุริยะ
  เจ้าของผลงาน ด.ญ. สราลี ศรีวรกุล
  อายุ 12 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ชื่อผลงาน กังหันเพิ่มออกซิเจน
  เจ้าของผลงาน ด.ญ. เทพสิริรัตน์ ศรีวรกุล
  อายุ 15 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ชื่อผลงาน เครื่องถนอมอาหาร
  เจ้าของผลงาน ด.ญ. ชนกวรรณ วีระเสถียร
  อายุ 14 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2

ชื่อผลงาน แสงแห่งชีวิต
  เจ้าของผลงาน คุณกาญจนะ วัฒนวิเชียร
  อายุ 19 ปี
  สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหานคร

 
หน้า