ภาพกิจกรรมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงาน ครั้งที่ 2
 
 
 
 


สัมมนาเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์

   

   

มีผู้เข้าฟังการสัมมนาอย่างมากมาย
รวมถึงสนใจในสิ่งประดิษฐ์ที่นำมาแสดง

 


นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์์

    

เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์
ต่างก็นำเสนอผลงานของตนอย่างขะมักเขม้น

 


 ตรวจผลงานสิ่งประดิษฐ์

   

   

คณะกรรมการตรวจผลงานสิ่งประดิษฐ์
อย่างเอาจริงเอาจังไม่แพ้กัน

 


 การประกาศผล

    

สาธิตการทำงานของสิ่งประดิษฐ์
โดยเจ้าของผลงาน

    

มอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ชนะการประกวด
ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงาน ครั้งที่ 2