ภาพกิจกรรมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงาน ครั้งที่ 3
 งานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ 

คุณไพรัช ผู้แข่งขัน SIC 2
ร่วมนำเสนอชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์
ให้แก่ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนา
บรรยากาศงานสัมมนา ห้องนิทรรศการในวันสัมมนา


 เยี่ยมชมโรงงานผลิตแผงโซลาร์เซลล์และทำ Workshop 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม ผู้ร่วมกิจกรรม Workshop ชมการสาธิต
การทำงานของแผงโซลาร์เซลล์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop
กำลังเตรียมตัวอย่างขะมักเขม้น
ทดสอบระหว่างการทำกิจกรรม
Workshop


 นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์์ 
น้องๆ จากร.ร.ปริ้นรอแยล
นำเสนอผลงานกับกรรมการ
ผู้เข้าแข่งขันรุ่นจิ๋ว
นำเสนอผลงานกับกรรมการ
ผู้ประกวดนำเสนอผลงาน
และสาธิตการทำงานกับคณะกรรมการ
กรรมการตรวจผลงาน


 การประกาศผล 

แสงอาทิตย์พิชิตความสกปรก
อันดับ 3 ประเภทนักเรียน

ประกาศผลพร้อมมอบรางวัล รางวัลที่ 1 นักศึกษา-บุคคลทั่วไป
(ถังขยะอิเล็คทรอนิคส์)
ชนะเลิศ Professional
ระบบชักน้ำแปรกำลัง
เครื่องกรอไหมพลังงานแสงอาทิตย์
อันดับ 1 ประเภทนักเรียน
รางวัลชมเชย ประเภทนักเรียน.
ด.ญ.กรกมล มีบุตรภักดี
จาก ร.ร.วาสุเทวี


 บรรยากาศภายในงาน 

พิธีกรหนูน้อยจากรายการกล้าคิดกล้าทำ
ร่วมทำข่าวพร้อมสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวด

นำเสนอผลงาน
แสงอาทิตย์พิชิตความสกปรก
บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน บรรยากาศภายในงาน

 
 
 
บนสุด 
ผลงานที่ได้รับรางวัล โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักเรียน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักเรียน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักเรียน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป