แบบฟอร์มสอบถามหมายเลขเครื่อง (Serial No.)

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วคลิก จากนั้น ลีโอนิคส์ จะทำการจัดส่งหมายเลขเครื่อง (Serial No.) ให้ทางอีเมล์ของคุณ ตามรุ่นสินค้าและรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ระบุ

ส่วนที่ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์
ผู้ซื้อ *
ที่อยู่ *
โทรศัพท์ *
อีเมล์ *
ซื้อจากร้าน *

ส่วนที่ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสอบถามหมายเลขเครื่อง
ผลิตภัณฑ์ LEONICS ประเภท *
ผลิตภัณฑ์ LEONICS รุ่น (Model) *
ปี / เดือนที่ผลิต (Issue No.) *
 
ต้องการรับจดหมายข่าวจาก ลีโอนิคส์