LEONICS - Advanced Power Technology Renewable energy products, Energy conservation products, Power quality product, Solar PV system, Solar thermal system, Energy saving system
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับลีโอนิคส์ ติดต่อเรา แผนผังไซต์
สินค้า ระบบ บริการ ส่วนสนับสนุน ดาวน์โหลด สนใจสินค้า

 
ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน
» เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
» เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า
» แผงเซลล์แสงอาทิตย์
» ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pump)
» ระบบติดตามดวงอาทิตย์ (Solar Tracking)
 

เครื่องวัด I-V แผงเซลล์แสงอาทิตย์(I-V Checker)

  หัววัดความเข้มแสงอาทิตย์ (Pyranometer)
 

ปั๊มความร้อนแบบดูดกลืน(Absorption Heat Pump)

  อุปกรณ์ประหยัดพลังงานแสงสว่าง
» หลอดไฟประหยัดพลังงาน
 

ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุ(Pneumatic Tube System)

ระบบอนุรักษ์พลังงาน
  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
» แบบผสมผสานขนาดใหญ่
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่งขนาดใหญ่
» ชนิดติดตั้งอิสระ
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่ง
» สำหรับบ้านพักอาศัย
» ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
» ระบบผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์
» ผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย
» ผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์
แบบประหยัด
» ระบบประหยัดพลังงาน
» ระบบพลังงานทดแทนออกแบบ
ตามความต้องการ
 
ค้นหา
จากชื่อระบบ
จากชื่อสินค้า

ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า
» เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
»

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AutomaticVoltage Regulator)

» อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดัน
สูงชั่วขณะ (Surge Protector)


 

หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน > หลอดไฟประหยัดพลังงาน > PL

 

PL

Energy Saving DC Compact Fluorescent Lamp

โบร์ชัวร์   สนใจสินค้า  
PL-series เป็นหลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์ประหยัดพลังงาน (Energy Saving DC Compact Fluorescent Lamp) ที่ให้ประสิทธิภาพแสงสูง ให้แสงสว่างมาก เหมาะสำหรับใช้งานในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV System) ขนาดเล็กเพื่อใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีระบบสายส่ง หลอดไฟประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Light) นี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน IEC
  • มีระบบป้องกันการต่อสายไฟกลับขั้ว
  • Crest factor current < 1.7
  • ติดทันทีเมื่อเปิดใช้งาน ไม่มีการกระพริบ
  • อายุการใช้งานยาวนานกว่า 6,000 ชั่วโมง

 

ความรู้
» พลังงาน
» จากแหล่งพลังงานมหาศาลสู่โลก
» พลังงานหมุนเวียน VS พลังงาน
สิ้นเปลือง