LEONICS - Advanced Power Technology Renewable energy products, Energy conservation products, Power quality product, Solar PV system, Solar thermal system, Energy saving system
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับลีโอนิคส์ ติดต่อเรา แผนผังไซต์
สินค้า ระบบ บริการ ส่วนสนับสนุน ดาวน์โหลด สนใจสินค้า

 
ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน
» เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
» เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า
» แผงเซลล์แสงอาทิตย์
» ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pump)
» ระบบติดตามดวงอาทิตย์ (Solar Tracking)
 

เครื่องวัด I-V แผงเซลล์แสงอาทิตย์(I-V Checker)

  หัววัดความเข้มแสงอาทิตย์ (Pyranometer)
 

ปั๊มความร้อนแบบดูดกลืน(Absorption Heat Pump)

  อุปกรณ์ประหยัดพลังงานแสงสว่าง
» หลอดไฟประหยัดพลังงาน
 

ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุ(Pneumatic Tube System)

ระบบอนุรักษ์พลังงาน
  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
» แบบผสมผสานขนาดใหญ่
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่งขนาดใหญ่
» ชนิดติดตั้งอิสระ
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่ง
» สำหรับบ้านพักอาศัย
» ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
» ระบบผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์
» ผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย
» ผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์
แบบประหยัด
» ระบบประหยัดพลังงาน
» ระบบพลังงานทดแทนออกแบบ
ตามความต้องการ
 
ค้นหา
จากชื่อระบบ
จากชื่อสินค้า

ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า
» เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
»

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AutomaticVoltage Regulator)

» อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดัน
สูงชั่วขณะ (Surge Protector)


 

หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน > เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า > APOLLO G-300

 

Solar Inverter, Solar Grid Tie Inverter - Apollo G-300, Grid connected inverter
Solar Inverter, Solar Grid Tie Inverter - Apollo G-300, Grid connected inverter

APOLLO G-300

Grid connected Inverter

 

โบว์ชัวร์   สนใจสินค้า  
APOLLO G-300 series เป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง (Grid connected Inverter หรือ Grid Tie Inverter) ถูกออกแบบและทดสอบให้เชื่อมต่อระบบสายส่ง และป้องกันการจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระตามมาตรฐาน IEEE 929-2000 และ AS-4777 ด้วยการควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าให้ได้สูงสุดให้แก่การไฟฟ้าและหยุดการผลิตไฟฟ้าเมื่อระบบสายส่งผิดปกติเพื่อป้องกันการจ่ายกระแสไฟฟ้าย้อนกลับเข้าสู่สายส่งและทำอันตรายแก่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่ให้บริการได้ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่งนี้เหมาะสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง (Grid connected Solar Power System หรือ Solar Grid Tie System) เพื่อใช้กับบ้านพักอาศัย, อาคารสำนักงาน ฯลฯ
  • ประสิทธิภาพสูงกว่า 91%
  • มีค่าความเพี้ยนของสัญญาณต่ำมาก (< 4%)
  • มีระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ทำให้สามารถดึงพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Array) ได้สูงสุด
  • มีระบบ Galvanic Isolated ป้องกันปัญหาที่เกิดจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และระบบสายส่งการไฟฟ้า
  • เปิดเครื่องอัตโนมัติในเวลาเช้าและปิดเครื่องอัตโนมัติในเวลาเย็น
  • แสดงสถานะการทำงานด้วยสัญญาณไฟ LED และหน้าจอ LCD
  • ได้รับการรับรอง IEEE 929-2000
  • ได้รับการรับรอง AS 4777, AS 3100 และ IEC 60355.1
  • ได้รับตราสัญลักษณ์ C-tick จากการออกแบบตามข้อกำหนด EMC*
     * Electromagnetic compliance


 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Solar grid tie inverter

 »  Grid connected Inverter Apollo GWT- 300

Amorphous silicon PV module

 »  Kaneka Amorphous Silicon PV Module

ความรู้
» การกำหนดขนาดระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
» ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์
» ส่วนประกอบของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ – เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้า