LEONICS - Advanced Power Technology Renewable energy products, Energy conservation products, Power quality product, Solar PV system, Solar thermal system, Energy saving system
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับลีโอนิคส์ ติดต่อเรา แผนผังไซต์
สินค้า ระบบ บริการ ส่วนสนับสนุน ดาวน์โหลด สนใจสินค้า

 
ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน
» เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
» เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า
» แผงเซลล์แสงอาทิตย์
» ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pump)
» ระบบติดตามดวงอาทิตย์ (Solar Tracking)
 

เครื่องวัด I-V แผงเซลล์แสงอาทิตย์(I-V Checker)

  หัววัดความเข้มแสงอาทิตย์ (Pyranometer)
 

ปั๊มความร้อนแบบดูดกลืน(Absorption Heat Pump)

  อุปกรณ์ประหยัดพลังงานแสงสว่าง
» หลอดไฟประหยัดพลังงาน
 

ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุ(Pneumatic Tube System)

ระบบอนุรักษ์พลังงาน
  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
» แบบผสมผสานขนาดใหญ่
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่งขนาดใหญ่
» ชนิดติดตั้งอิสระ
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่ง
» สำหรับบ้านพักอาศัย
» ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
» ระบบผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์
» ผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย
» ผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์
แบบประหยัด
» ระบบประหยัดพลังงาน
» ระบบพลังงานทดแทนออกแบบ
ตามความต้องการ
 
ค้นหา
จากชื่อระบบ
จากชื่อสินค้า

ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า
» เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
»

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AutomaticVoltage Regulator)

» อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดัน
สูงชั่วขณะ (Surge Protector)


 

หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทนs > เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า > APOLLO S-210

 

Solar Inverter, Off-grid Inverter - Apollo S-210, Bidirectional Inverter

APOLLO S-210

Bidirectional Inverter

โบว์ชัวร์   สนใจสินค้า  
APOLLO S-210 series เป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบสองทิศทาง ชนิดติดตั้งอิสระ (Stand-alone Bidirectional Inverter) ซึ่งทำงานได้ทั้งสถานะเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) หรือเครื่องประจุกระแสไฟฟ้า (Rectifier Charger) การทำงานในสถานะเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าตรวจพบไฟฟ้ากระแสสลับจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือระบบสายส่งจะทำงานในสถานะเครื่องประจุกระแสไฟฟ้า โดยทำการประจุไฟฟ้าลงในแบตเตอรี่ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้านี้ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ คุณสมบัติเด่นของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบสองทิศทาง ชนิดติดตั้งอิสระคือ สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าขาออกเป็น Pure Sine Wave ที่มีความเพี้ยน
ฮาร์มอนิกต่ำและสามารถแจ้งสถานะการทำงานของเครื่องด้วยสัญญาณไฟ LED เหมาะสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด
ติดตั้งอิสระ (Stand-alone Solar Electrification System) ที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าขาออกเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
  • กำลังไฟฟ้าขาออก (Output Power) 150 VA – 5 kVA
  • มีสวิตช์การโอนย้าย (Transfer Switch) ที่ทำงานอัตโนมัติด้วยความเร็วสูง (4 มิลลิวินาที)
  • ให้พลังงานไฟฟ้าขาออกเป็น Pure Sine Wave
  • ระบบป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง, ไฟฟ้าลัดวงจรและอุณหภูมิสูงเกิน
  • หยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันต่ำ เพื่อไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
  • ระบบประจุไฟฟ้าแบบ 3 ขั้นตอน เพื่อให้ประจุแบตเตอรี่ได้เต็มเร็วขึ้น โดยไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
  • พัดลมระบายอากาศพร้อมด้วยตัวควบคุมความเร็ว
  • แสดงสถานะการทำงานด้วยสัญญาณไฟ LED
  • ตรวจสอบสถานะและข้อมูลทางไฟฟ้าได้โดยการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์เสริม)

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Solar charge controller

 »  Solarcon SCP Solar Charge Controller

Amorphous silicon PV module

 »  Kaneka Amorphous Silicon PV Module

ความรู้
» การกำหนดขนาดระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
» ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์
» ส่วนประกอบของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ – เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้า