LEONICS - Advanced Power Technology Renewable energy products, Energy conservation products, Power quality product, Solar PV system, Solar thermal system, Energy saving system
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับลีโอนิคส์ ติดต่อเรา แผนผังไซต์
สินค้า ระบบ บริการ ส่วนสนับสนุน ดาวน์โหลด สนใจสินค้า

 
ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน
» เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
» เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า
» แผงเซลล์แสงอาทิตย์
» ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pump)
» ระบบติดตามดวงอาทิตย์ (Solar Tracking)
 

เครื่องวัด I-V แผงเซลล์แสงอาทิตย์(I-V Checker)

  หัววัดความเข้มแสงอาทิตย์ (Pyranometer)
 

ปั๊มความร้อนแบบดูดกลืน(Absorption Heat Pump)

  อุปกรณ์ประหยัดพลังงานแสงสว่าง
» หลอดไฟประหยัดพลังงาน
 

ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุ(Pneumatic Tube System)

ระบบอนุรักษ์พลังงาน
  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
» แบบผสมผสานขนาดใหญ่
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่งขนาดใหญ่
» ชนิดติดตั้งอิสระ
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่ง
» สำหรับบ้านพักอาศัย
» ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
» ระบบผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์
» ผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย
» ผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์
แบบประหยัด
» ระบบประหยัดพลังงาน
» ระบบพลังงานทดแทนออกแบบ
ตามความต้องการ
 
ค้นหา
จากชื่อระบบ
จากชื่อสินค้า

ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า
» เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
»

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AutomaticVoltage Regulator)

» อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดัน
สูงชั่วขณะ (Surge Protector)


 

หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน > เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า > APOLLO SSD-220

 

Solar Inverter, Off-grid Inverter - Apollo SSD-220, Stand-alone Inverter with solar charge controller

APOLLO SSD-220

Stand-alone Sine Wave Inverter with Solar Charge Controller and 10 A DC Load Control

โบว์ชัวร์   สนใจสินค้า  
APOLLO SSD-220 series เป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดติดตั้งอิสระพร้อมด้วยเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าชนิด PWM (Stand-alone Inverter with PWM Solar Charge Controller) ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งได้อย่างอิสระ และควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ทำให้ประมวลผลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว, แม่นยำ, มีประสิทธิภาพและทนทานสูง ในสถานะของเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า เครื่องทำการประจุไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ผลิตจากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Array) ไว้ในแบตเตอรี่ด้วยระบบประจุไฟฟ้าแบบ 3 ขั้นตอน เมื่ออยู่ในสถานะของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเครื่องทำการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าขาออกเป็น Pure Sine Wave ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดติดตั้งอิสระนี้สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงได้สูงสุด 10 แอมแปร์ และเหมาะสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งอิสระ (Stand-alone Solar Power System) ที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าขาออกเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
  • กำลังไฟฟ้าขาออก (Output Power) 150 VA – 300 VA
  • ระบบประจุไฟฟ้าแบบ 3 ขั้นตอน เพื่อให้ประจุแบตเตอรี่ได้เต็มเร็วขึ้น โดยไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
  • กำลังไฟฟ้าขาออกเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และไฟฟ้ากระแสตรง (DC) สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับและอุปกรณ์ไฟฟ้า
     กระแสตรง
  •
ระบบป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง, ไฟฟ้าลัดวงจรและอุณหภูมิสูงเกิน
  • หยุดการทำงานและเปิดเครื่องอัตโนมัติ เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในตอนกลางคืน
  • หยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันต่ำ เพื่อไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
  •
ควบคุมการทำงานด้วยสวิตช์เพียงปุ่มเดียวและแสดงสถานะการทำงานด้วยสัญญาณไฟ LED

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Solar charge controller

 »  Solarcon SCP Solar Charge Controller

Amorphous silicon PV module

 »  Kaneka Amorphous Silicon PV Module

ความรู้
» การกำหนดขนาดระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
» ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์
» ส่วนประกอบของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ – เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้า