LEONICS - Advanced Power Technology Renewable energy products, Energy conservation products, Power quality product, Solar PV system, Solar thermal system, Energy saving system
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับลีโอนิคส์ ติดต่อเรา แผนผังไซต์
สินค้า ระบบ บริการ ส่วนสนับสนุน ดาวน์โหลด สนใจสินค้า

 
ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน
» เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
» เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า
» แผงเซลล์แสงอาทิตย์
» ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pump)
» ระบบติดตามดวงอาทิตย์ (Solar Tracking)
 

เครื่องวัด I-V แผงเซลล์แสงอาทิตย์(I-V Checker)

  หัววัดความเข้มแสงอาทิตย์ (Pyranometer)
 

ปั๊มความร้อนแบบดูดกลืน(Absorption Heat Pump)

  อุปกรณ์ประหยัดพลังงานแสงสว่าง
» หลอดไฟประหยัดพลังงาน
 

ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุ(Pneumatic Tube System)

ระบบอนุรักษ์พลังงาน
  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
» แบบผสมผสานขนาดใหญ่
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่งขนาดใหญ่
» ชนิดติดตั้งอิสระ
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่ง
» สำหรับบ้านพักอาศัย
» ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
» ระบบผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์
» ผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย
» ผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์
แบบประหยัด
» ระบบประหยัดพลังงาน
» ระบบพลังงานทดแทนออกแบบ
ตามความต้องการ
 
ค้นหา
จากชื่อระบบ
จากชื่อสินค้า

ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า
» เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
»

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AutomaticVoltage Regulator)

» อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดัน
สูงชั่วขณะ (Surge Protector)


 

หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน > เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า > FRONIUS IG Central Inverter

 

Solar Inverter, Solar Grid Tie Inverter

FRONIUS IG Central Inverter (400/500)

PV Central Inverter

โบว์ชัวร์   สนใจสินค้า  
FRONIUS IG Central series เป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดต่อเชื่อมสายส่ง (Grid connected Inverter หรือ Grid Tie Inverter) ที่สามารถทำงานร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV System) ขนาดตั้งแต่ 24 kW ขึ้นไป และทำงานด้วยโครงสร้างแบบใหม่ที่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้านี้ใช้ Power Stack หลายๆ ชั้นในการแปลงไฟฟ้าแทนการใช้ Power Stack ขนาดใหญ่เพียงชั้นเดียว ซึ่งอาจใช้ 9, 12 หรือ 15 ชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเอาท์พุต

เนื่องจาก Power Stack หลายๆ ชั้นทำงานได้ดีกว่า Power Stack ขนาดใหญ่ชั้นเดียวภายใต้ทำงานแบบไม่เต็มกำลัง (Part-load) ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดต่อเชื่อมสายส่ง FRONIUS IG Central ทำงานโดยใช้ Power Stack ขนาดเล็กลงหลายๆ ชั้นทำให้สามารถทำงาน-หยุดทำงานโดยอัตโนมัติตามความเข้มแสง เท่ากับว่ามี Power Stack ทำงานเพียงบางชั้น แต่เมื่อความเข้มแสงมากขึ้น Power Stack ชั้นอื่นๆ จะทำงานอัตโนมัติ เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าขาออกมากที่สุด
เพิ่ม Power Stack แบบ Plug-in ได้มากถึง 15 ชั้นเพื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้า
FRONIUS IG 400 และ 500 ทำงานด้วยโครงสร้างของระบบใหม่ที่สมบูรณ์แบบ ไม่ใช้ Power Stack เพียงชั้นเดียวในการแปลงไฟฟ้า แต่จะใช้ 12 หรือ 15 ชั้นซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของแผงวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board) 12 หรือ 15 แผงด้วยกัน (ขึ้นอยู่กับประเภทของเอาท์พุต) เพราะถ้าใช้ Power Stack ขนาดเล็กลงจะทำให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นภายใต้การทำงานแบบไม่เต็มกำลัง (Part-load) ด้วยเหตุนี้ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า FRONIUS IG Central ทุกเครื่องจึงทำงานโดยใช้ Power Stack ขนาดเล็กลงหลายๆ ชั้นตาม MIX™ Concept ทำให้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดได้อย่างต่อเนื่อง

ติดตั้งง่ายเพราะ Power Stack สามารถถอดได้
Power Stack ของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า FRONIUS IG Central ถอดออกง่ายเหมือนกับลิ้นชักเพียงใช้ไขควงเท่านั้น เมื่อถอด Power Stack ออกน้ำหนักจะเบาขึ้น ซึ่งทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง

ยิ่งไปกว่านั้น คุณสมบัติพิเศษแบบ Plug-in ของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า FRONIUS IG Central นี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความรวดเร็วและการบำรุงรักษาที่ไม่ซับซ้อน เช่น ถ้า Power Stack 1 ชั้นชำรุด ทำงานไม่ได้ ก็ไม่ได้ทำให้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดจะหยุดทำงาน เพราะ Power Stack ที่เหลืออยู่จะทำงานแทนได้และเป็นข้อดีที่สำคัญอีกข้อหนึ่งของ MIX™ concept.

เมื่อมีการเปลี่ยน Power Stack ที่ชำรุดออกไปก็จะมั่นใจได้ว่าระบบสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าและรักษาระดับการสูญเสียพลังงานให้ต่ำที่สุดต่อไปได้

ควบคุมสภาพอากาศได้ดีที่สุดด้วยนวัตกรรมระบบระบายอากาศ
Fronius ได้ค้นพบทางออกที่ชาญฉลาดในการควบคุมสภาพอากาศได้ดีที่สุด เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยอากาศที่เย็นสดชื่นจากด้านบนจะถูกส่งไปยังด้านล่างผ่าน Power Stack และระบายอากาศที่อุ่นขึ้นออกไปภายนอกผ่านทางท่อที่ด้านบน ห้องจะสามารถถูกใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้เพราะมีอุณหภูมิสม่ำเสมอ สิ่งสำคัญมากที่สุดคือ มั่นใจได้ว่าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสามารถทำงานภายใต้สภาวะที่ดีที่สุด

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Solar grid tie inverter

 »  Apollo G-330 Three-phase Grid connected Inverter

Amorphous silicon PV module

 »  Kaneka Amorphous Silicon PV Module

ความรู้
» การกำหนดขนาดระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
» ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์
» ส่วนประกอบของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ – เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้า