UPS (เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ)

รับประกันการสำรองไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 100%
สามารถโอนย้ายแหล่งจ่ายไฟได้ทันทีโดยไม่มีระยะเวลาในการโอนย้าย
ตรวจสอบและหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อไม่มีโหลด
ตรวจสอบสภาวะทางไฟฟ้าและควบคุมการทำงานของ UPS ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ด้วยซอฟต์แวร์ Easy-Mon X
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 165 VAC - 275 VAC
แรงดันไฟฟ้าขาออก 220/240 VAC ±1%
ความถี่ไฟฟ้าขาออก 50/60 Hz ±0.1% (Crystal controlled)
มีระบบหม้อแปลงเอาท์พุตแบบ Isolation
แสดงสถานะการทำงานด้วยสัญญาณไฟ LED และหน้าจอ LCD
ระบบป้องกันแรงดันสูงชั่วขณะ, ไฟกระชาก, ไฟดับ, ไฟตก, การใช้ไฟเกินกำลังและไฟฟ้าลัดวงจร
ระบบป้องกัน EMI/RFI และสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
ใช้แบตเตอรี่แบบ Sealed lead acid ซึ่งไม่ต้องดูแลรักษา จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน
SNMP AGENT เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม)
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ   คู่มือการใช้งาน  โปรแกรม