ร่วมงานกับลีโอนิคส์

ลีโอนิคส์ ผู้ผลิตเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อันดับหนึ่งของภูมิภาค และผู้นำในการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ขยายสายงานธุรกิจเข้าสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสาน (Hybrid) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ต้องการบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้

ทำงานที่สำนักงานใหญ่ ถนนบางนา-ตราด กม.3
1. Renewable Energy Project Sale 1 position  
  Scope of work: HHandling one of the most current promising future career paths on energy conservation projects, this position will help customers in both domestic and abroad by designing and proposing the appropriate energy solution based on the specific customer requirement with highly functional consultancy skills. And help coordinate to implement the project successfully.

Gender: Male or Female
Age: More than 27 years old
Education: Bachelor degree in engineering. Power electronics is advantage.
Functional skills:

 • Project Sale management.
 • Business Development.
 • Engineering Solution Consultant.

Additional Competencies

 • Customer-oriented and goal-oriented spirit
 • Professional communication
 • Eager to learn new things, Good and advanced learners
 • Hard working, Enthusiastic, and Team Player
 • Can work independently with sufficient resources
 • Flexibility
 • Can work abroad and in up-countries.
 • Fluent in English

Required Experiences:

 • More than 3 years of experiences in related functional skills above
 • Having experiences in energy saving/efficient/conservation project is advantage.

2. Solution Sale Manager
1 position  
 

Scope of work: This position will handle specific vertical market accounts by providing appropriate solutions that fit specific demands in each industry. 

Gender: Male or Female
Age: More than 27 years old
Education: Bachelor degree in engineering. Power electronics is advantage.
Functional skills:

 • Solution Sale Management.
 • Key Account Relationship Management

Additional Competencies

 • Customer-oriented and goal-oriented spirit
 • Professional communication
 • Proactive sale
 • Hard working, Enthusiastic, and Team Player
 • Flexibility

Required Experiences:

 • More than 3 years of experiences in related functional skills
 • Having experiences in the following projects are advantage
 • IT Data center
 • Energy management
 • Medical Equipment
 • PLC or manufacturing machines
 • Building chiller / air condition / lighting implementation
 • Specific Solution Provider in hotel, hospital, bank, finance, telecommunication, manufacturing, etc.
3. ผู้จัดการฝ่ายบริการ (Service Manager)       1 ตำแหน่ง  
 
 • สัญชาติไทย เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ในการบริหารมากกว่า 5 ปี และด้านการบริการลูกค้าอย่างน้อย 3 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีจิตใจของความเป็นผู้บริการ (Service Mind) และมีเป้าหมายในการตอบสนองลูกค้าเป็นหลัก
 • สามารถพัฒนาทีมงานบริการได้อย่างดี
4. ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sale Manager) 2 ตำแหน่ง  
 
 • เพศ ชาย / หญิง  อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุตสาหกรรม / เครื่องจักร อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารการขาย อย่างน้อย 2 ปี
5. วิศวกรฝ่ายขาย (อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน, พลังงานทดแทน, UPS) 5 ตำแหน่ง  
 
 • เพศ ชาย / หญิง  อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล/อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มียานพาหนะของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. วิศวกรฝ่ายขายต่างประเทศ (Export  Sales  Engineer)               1 ตำแหน่ง  
 
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี, กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายต่างประเทศ 1 ปีขึ้นไป   
7. วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา 3 ตำแหน่ง  
 
 • สัญชาติไทย เพศชาย อายุระหว่าง 20 – 25 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์พอสมควร กระตือรือร้น , มีความรับผิดชอบ
 • สามารถเขียนโปรแกรม / พัฒนา Software และ Hardware ได้
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. PRODUCT ENGINEER 2 ตำแหน่ง  
 
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9.  PROJECT  ENGINEER             2 positions  
 
 • Male
 • Age between 28 – 35 years
 • Bachelor degree in electrical and / or electronic engineering
 • More than 2 year exeperience in project administration and management
 • Can work independently with personal skill to handle problem
 • Fluent in both spoken and written English
 • Able to work abroad
10.  โปรแกรมเมอร์ (Programmer) 2 ตำแหน่ง  
 
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรม LAB VIEW ได้
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Industrial Control จะพิจารณาเป็นพิเศษ
11.   เจ้าหน้าที่ธุรการ  (Administration Officer) 1 ตำแหน่ง  
 
 • เพศหญิง  อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
12.  พนักงานออกแบบ PCB 2 ตำแหน่ง  
 
 • เพศหญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา์
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ PCB อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม P-CAD , PROTEL ,LABVIEW , ASSEMBLY , C , HEW ได้ดี
13.  Field Service Supervisor

1 ตำแหน่ง

 
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลังหรืออิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
14.  ช่างเทคนิค (บางนา) 3 ตำแหน่ง  
 
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ช่างฝีมือ/ ปวช. / ปวส. สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
 • หากมีประสบการณ์ในการซ่อมสินค้าอิเล็กทรอนิคส์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
15.  พนักงานขายหน้าร้าน (PC.)  

หลายตำแหน่ง

 
 • สัญชาติไทย ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง,รักงานขาย,บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายหน้าร้านจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ กรุงเทพฯ , ต่างจังหวัด (ระยอง, สุพรรณบุรี, ภูเก็ต, ชลบุรี)
ทำงานที่โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 จ.ฉะเชิงเทรา
16. ช่างเทคนิค (นิคมฯเวลโกรว์) 4 ตำแหน่ง  
 
 • เพศชาย อายุ 22-26 ปี
 • วุฒิปวส. สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO 9001 และ ISO 14001 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครงานตำแหน่งที่ 1-15 ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
บริษัท ลีโอ  อีเลคทรอนิคส์ จำกัด
119/50-51 หมู่ 8 ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ  10260
โทรศัพท์ 0-2746-9500 ต่อ  331 , 366             โทรสาร 0-2746-8712 ติดต่อ คุณนฤมล , คุณเบญจวรรณ
E-mail : narumon@leonics.com     

สนใจสมัครงานตำแหน่งที่ 16  ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด
113 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ 0-3857-0503  ต่อ  103 โทรสาร 0-3857-0512  ติดต่อ คุณนิสา
E-mail : hr-len@leonics.com           

หรือ คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน
To submit your application, click here.