LEONICS - Advanced Power Technology Renewable energy products, Energy conservation products, Power quality product, Solar PV system, Solar thermal system, Energy saving system
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับลีโอนิคส์ ติดต่อเรา แผนผังไซต์
สินค้า ระบบ บริการ ส่วนสนับสนุน ดาวน์โหลด สนใจสินค้า

 
ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน
» เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
» เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า
» แผงเซลล์แสงอาทิตย์
» ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pump)
» ระบบติดตามดวงอาทิตย์ (Solar Tracking)
 

เครื่องวัด I-V แผงเซลล์แสงอาทิตย์(I-V Checker)

  หัววัดความเข้มแสงอาทิตย์ (Pyranometer)
 

ปั๊มความร้อนแบบดูดกลืน(Absorption Heat Pump)

  อุปกรณ์ประหยัดพลังงานแสงสว่าง
» หลอดไฟประหยัดพลังงาน
 

ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุ(Pneumatic Tube System)

ระบบอนุรักษ์พลังงาน
  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
» แบบผสมผสานขนาดใหญ่
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่งขนาดใหญ่
» ชนิดติดตั้งอิสระ
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่ง
» สำหรับบ้านพักอาศัย
» ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
» ระบบผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์
» ผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย
» ผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์
แบบประหยัด
» ระบบประหยัดพลังงาน
» ระบบพลังงานทดแทนออกแบบ
ตามความต้องการ
 
ค้นหา
จากชื่อระบบ
จากชื่อสินค้า

ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า
» เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
»

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AutomaticVoltage Regulator)

» อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดัน
สูงชั่วขณะ (Surge Protector)


 

หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน > เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า > APOLLO S-120AM

 

Solar Inverter, Off-grid Inverter - Apollo S-120AM, Stand-alone inverter with MPPT solar charge controller
APOLLO S-120AM

Stand-alone Inverter with MPPT Solar Charge Controller
โบว์ชัวร์   สนใจสินค้า  
APOLLO S-120AM series เป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดติดตั้งอิสระพร้อมด้วยเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าชนิด MPPT (Stand-alone Inverter with MPPT Solar Charge Controller) ที่มีประสิทธิภาพสูง ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งได้อย่างอิสระและควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ โดยเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าทำการประจุไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ผลิตจากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Array) ไว้ในแบตเตอรี่ และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าทำการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้านี้มีระบบประจุไฟฟ้าแบบ 3 ขั้นตอน เพื่อให้ประจุแบตเตอรี่ได้เต็มเร็วขึ้นโดยไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหายและควบคุมการทำงานด้วยระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ทำให้สามารถดึงพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้สูงสุด เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดติดตั้งอิสระนี้เหมาะสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้านพักอาศัย (Solar Home System) เพื่อใช้กับบ้านพักอาศัย, สถานีอนามัยที่อยู่ห่างไกล ฯลฯ
  • กำลังไฟฟ้าขาออก (Output Power) 150 VA/ 150 Watt
  • แรงดันไฟฟ้า MPPT (MPPT Tracking Voltage) 40-92 Vdc
  • ใช้กับแบตเตอรี่ระบบแรงดัน 12 Vdc 
  • ประจุกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้สูงสุดถึง 10 A
  • พัดลมระบายอากาศประหยัดพลังงานไฟฟ้า
  • ได้รับการรับรอง AS 3100

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Solar charge controller

 »  Solarcon SET Solar Charge Controller

Amorphous silicon PV module

 »  Kaneka Amorphous Silicon PV Module

Amorphous silicon PV module

 »  Bangkok Solar Amorphous Silicon PV Module

ความรู้
» การกำหนดขนาดระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
» ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์
» ส่วนประกอบของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ – เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้า