ภาพกิจกรรมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงาน ครั้งที่ 1
 
 
 
 
  เสด็จฯ เยี่ยมบูธ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเยี่ยมบูธ บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ในงาน Commart-Comtech 2002 โดยมีคุณวีระพันธ์ พรทาบทอง ผู้จัดการโรงงานบริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ถวายการต้อนรับ

  บรรยายพิเศษ บนสุด  

ผู้เข้าฟังการบรรยายลงทะเบียนพร้อมรับเอกสาร

อ. ธวัชชัย สุวรรณคำ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย

บรรยากาศภายในห้องประชุมใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 80 ท่าน

การทดสอบการทำงานของชิ้นงานตัวอย่างที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงาน

  งานแจกแผง บนสุด  

คุณวุฒิพงศ์ สุพนธนา กรรมการผู้จัดการบริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด กล่าวเปิดงานและความเป็นมาของโครงการ Solar Innovative Contest 1

คุณนที เกษมโชติพันธุ์ Managing Editor ตัวแทนจากวารสาร Invention มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้ารอบ

คุณพชรพร พนมเขต Media Plan Supervisor ตัวแทนจากบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลให้แก่ผู้ผ่านเข้ารอบ

คุณสมบูรณ์ ตวงสิทธิสมบัติ Senior Marketing Coordinator ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ (BCC) มอบรางวัลให้แก่ผู้ผ่านเข้ารอบ

  ตรวจผลงาน บนสุด  

คณะกรรมการตรวจชิ้นงานและใบนำเสนอโครงการของผู้เข้าประกวด

คณะกรรมการทดสอบและให้คะแนนกับชิ้นงานต่างๆ

อ. รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้คะแนนเครื่องให้อาหารปลา

ดร. ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณสำเริง เกรียงปรารถนา ประธานบริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ทดลองการทำงานของชิ้นงานเครื่องไล่แมลงวัน

  นำเสนอผลงาน บนสุด  

คณะกรรมการฟังการนำเสนอของผู้ผ่านเข้ารอบแต่ละราย

ด.ญ. ชนกวรรณ วีระเสถียร เจ้าของผลงาน เครื่องถนอมอาหารพลังงานแสงอาทิตย์

คุณธวัชชัย ศุกรนันทน์ เจ้าของผลงานเครื่องไล่แมลงวัน

คุณภราดร ละออสุวรรณ เจ้าของผลงานกล่องเย็นบรรจุยา

  ประกาศผล บนสุด  

คุณอำนวย ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการส่วนค้นคว้าและพัฒนาพลังงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวด Solar Innovative Contest 1

คุณธีระวัฒน์ เข็มกลัด เจ้าของผลงานเครื่องพลิกกลับกล้วยตาก ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนักเรียน/นักศึกษา กำลังสาธิตการทำงานของชิ้นงาน

คุณภัคชนม์ หุ่นสุวรรณ์ นักเรียนจากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และรางวัล Popular Vote

คุณอำนาจ ฉิมพลี เจ้าของผลงานเครื่องตัดหญ้าและเก็บของพลังงานแสงอาทิตย์ สาธิตการทำงานของชิ้นงาน

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-3 ถ่ายภาพร่วมกับผู้ให้การสนับสนุน