ผลงานโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงาน ครั้งที่ 2
ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป
 
หน้า      
 
ชื่อผลงาน ชุดต้นแบบการลดอุณหภูมิภายในอาคารด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณแสนศักดิ์ ดีอ่อน
  อายุ -
  การศึกษา/อาชีพ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ชื่อผลงาน เครื่องไล่นก
  เจ้าของผลงาน คุณสัญญา ขอนพุดซา
  อายุ 26 ปี
  การศึกษา/อาชีพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

ชื่อผลงาน ระบบถ่ายภาพสัตว์ป่าพลังแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณอนุสรณ์ อัครนิติ
  อายุ 33 ปี
  การศึกษา/อาชีพ รับราชการ

ชื่อผลงาน เครื่องตากกุ้งแห้ง
  เจ้าของผลงาน คุณอาคเนย์ เรียนเงิน
  อายุ 23 ปี
  การศึกษา/อาชีพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

ชื่อผลงาน ปั๊มลมตู้ปลาและให้อาหาร
  เจ้าของผลงาน คุณเอกชัย รัตนะสิทธิ์
  อายุ 22 ปี
  การศึกษา/อาชีพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อผลงาน หุ่นยนต์ตรวจการ
  เจ้าของผลงาน คุณอัธยา ประสิทธิพรหม
  อายุ 22 ปี
  การศึกษา/อาชีพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อผลงาน เย็นสบายกับหมวกกันน็อค
  เจ้าของผลงาน คุณจักรกฤษ์ จันทร์เขียว
  อายุ 30 ปี
  การศึกษา/อาชีพ รับจ้าง

 
หน้า